Bestemmingsreserves

Reserve Mobiliteit

Naam van de reserve

Mobiliteit

Type

Bestemmingsreserve met bestedingsfunctie

Programma / Taakveld

Verkeer en Vervoer / Verkeer en Vervoer, Parkeren, Openbaar vervoer

Doel van de reserve

Het bereikbaar houden van Leidschendam-Voorburg

Voeding

De reserve wordt gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar

Bestedingsraming

€ 19,7 miljoen; vast te stellen door de raad op basis van bestedingsplan.

Omvang per 1-1-2023

€ 19,2 miljoen

Bijzonderheden

N.v.t.

Programma

Bestedingsplan 2023

Bijsturing in 1e Turap

Bijgesteld bestedingsplan

Verkeer en vervoer

150

375

525

Taskforce Mobiliteit Westfield Mall of the Netherlands

150

375

525

Totaal

150

375

525

Bedragen x € 1.000

Toelichting
In 2022 is er vertraging ontstaan in de oplevering van projectresultaten, waardoor er minder uitgaven zijn geweest dan verwacht. In 2023 is de verwachting dat de geplande werkzaamheden uitgevoerd gaan worden inclusief de resterende werkzaamheden uit 2022. Deze werkzaamheden blijven binnen het totaalbudget.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40