Voortgangsrapportage

Overhead

Omschrijving

Tot Overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:

  • Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie
  • Personeel en organisatie
  • De gemeentesecretaris
  • Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement)
  • Juridische zaken
  • Bestuurszaken en bestuursondersteuning
  • Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen
  • Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
  • Documentaire informatievoorziening (DIV)
  • Managementondersteuning primair proces

Lasten & baten

2.880.643

24,0 %

0

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40