Op deze website is de 1e Tussentijdse rapportage 2023 (1e Turap 2023) opgenomen. Hierin wordt gerapporteerd over de voortgang van de uitvoering van beleid en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023. Het betreft een inschatting over heel 2023, gebaseerd op de realisatie van de programmabegroting over de eerste drie maanden van het jaar.

Deze pagina is gebouwd op 05/25/2023 15:20:45 met de export van 05/24/2023 11:51:40